Naša Zem je plná prírodných krás a nádherných miest, no z času na čas počuť o dôsledkoch katastrof, ktorým sa nevieme vyhnúť a jednou z najčastejších sú určite zemetrasenia. Tieto prírodné javy sú dôsledkom pohybu zemských platní a môžu mať ničivé následky pre životy ľudí a infraštruktúru.

Ako dochádza k zemetraseniam?

Kým sa dostaneme k zaujímavostiam, ktoré v sebe tieto javy skrývajú, povedzme si na úvod niečo poučné o tom, ako vznikajú zemetrasenia.

Zemetrasenia sú spôsobené pohybom tektonických platní na zemskom povrchu. Tieto platne sú ako veľké kúsky puzzle, ktoré sa v priebehu času pohybujú a menia svoju polohu. Keď sa tieto platne stretnú, vznikne napätie a tlak, ktorý sa uvoľní v podobe zemetrasenia. Sily, ktoré v tomto procese pôsobia, môžu byť tak veľké, že dokážu zničiť celé mesto a zmeniť geografickú krajinu.

Poďme sa spolu pozrieť na niektoré zaujímavé fakty o zemetraseniach.

  • Zemetrasenie môžu trvať nielen niekoľko sekúnd, ale aj niekoľko minút.
  • Každý rok sa zaznamená viac ako milión zemetrasení. Väčšina z nich je však taká malá, že ľudské oko ho nemôže zaznamenať. Do správ sa samozrejme dostanú len tie najsilnejšie.
  • Najväčšie zaznamenané zemetrasenie sa udialo v roku 1960 v Chile s magnitúdou 9,5 na Richterovej stupnici.
  • Známa Richterova stupnica, alebo inak, Richterova metóda, sa používa na meranie intenzity zemetrasenia. Táto stupnica je logaritmická, čo znamená, že každý bod zodpovedá 10-násobnému nárastu intenzity. To znamená, že zemetrasenie s magnitúdou 7 je desaťkrát silnejšie ako zemetrasenie s magnitúdou 6.
  • Niektoré zemetrasenia môžu dokonca spôsobiť vznik tsunami, čo sú veľké vlny v oceáne, ktoré sa šíria rýchlosťou stoviek kilometrov za hodinu.
  • Pri zemetraseniach môže dôjsť aj k tzv. „tektonickému šoku“, čo je séria menších zemetrasení, ktoré sa vyskytnú po silnom zemetrasení.
  • Zemetrasenia sú nevyhnutnou súčasťou života na zemskom povrchu a ich vplyv môže byť ničivý. Napriek tomu je fascinujúce sledovať, ako sa zemské platne pohybujú a menia celú geografickú krajinu. V prípade zemetrasenia je základom zostať pokojný a ak je to možné, vyhľadať bezpečné miesto. Ak nie chráňte sa pred padajúcimi predmetmi a nevychádzajte z budov, ktoré sa môžu zrútiť.
  • Výskum a technologický pokrok nám umožňujú lepšie predpovedať zemetrasenia a chrániť sa pred nimi. Dnes existujú rôzne senzory a monitorovacie systémy, ktoré môžu včas varovať o možnom zemetrasení a pomôcť nám evakuovať sa na bezpečné miesta.

Tak či onak, zemetrasenia zostávajú jedným z najimpresívnejších prírodných javov na našej planéte. Aj keď sú nebezpečné a môžu spôsobiť veľké škody, vďaka nim si uvedomujeme, aká krásna, výnimočná a dynamická je naša planéta.