Zdá sa, že príprava profesionálneho podnikateľského plánu je pomerne jednoduchá úloha. Nikto sa v biznise nevyzná tak dobre ako jeho majiteľ. V skutočnosti príprava dokumentu, ktorý presvedčí investorov, aby sa zaujímali o konkrétny projekt, môže spôsobiť množstvo problémov. Využitie pomoci špecializovaných externých subjektov v tejto veci predstavuje značné finančné úsilie a nie každá spoločnosť je schopná rozhodnúť sa pre takýto krok.

Našťastie s pomocou účtovníkov, manažérov a finančných riaditeľov túto úlohu zvládnete aj sami. Stačí sa pri zostavovaní podnikateľského plánu vyvarovať základných chýb.

Prinášame hŕstku tipov, ktoré sa dnes dajú využiť, aby chyba pri písaní podnikateľského plánu nemusela neskôr stáť majland.

Jeden podnikateľský plán – tri verzie

Odborníci radia, že príprava ideálneho podnikateľského plánu by sa mala začať prípravou troch verzií takéhoto dokumentu. Prvým je optimistický pohľad na možnosti spoločnosti, druhým je skutočný obraz a tretím je pesimistický. Takéto porovnanie umožňuje neskôr správne posúdiť šance spoločnosti, vyvodiť závery a vytvoriť skutočné riešenia. Táto metóda je užitočná najmä pri veľkých projektoch.

Rozsah nie je vždy úspechom

Je potrebné si uvedomiť, že rozsiahly, podrobný a mimoriadne profesionálny podnikateľský plán nie je vždy úspešný. Niekedy tucet konkrétnych viet napísaných na papieri umožňuje získať potrebné finančné prostriedky. Ide predovšetkým o preukázanie skúseností a uistenie investora, že spoločnosť zvládne nové výzvy.

10 najčastejších chýb pri zostavovaní podnikateľského plánu

V skutočnosti existuje desať základných chýb v prístupe, ktoré firmy robia pri zostavovaní podnikateľského plánu.

1/10 ŽIADNY OBCHODNÝ PLÁN

Úmyselné odstúpenie od prípravy tohto dokumentu vylučuje spoločnosť zo šancí na získanie finančných prostriedkov.

2/10 ZLÁ VÍZIA A STRATÉGIA

Nedostatok základných znalostí manažmentu o hodnotách spoločnosti, jej vízii či stratégii rozvoja.

3/10 DEFICIT VO VZŤAHU SO ZÁKAZNÍKMI

Venovať malú pozornosť kontaktu so zákazníkom.

4/10 Neznalosť trhu a konkurencie

Nedostatok prieskumu trhu a znalostí o konkurencii.

5/10 VYNECHANIE SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNOK

Marginalizácia príležitostí, hrozieb a silných stránok spoločnosti.

6/10 PROBLÉMY S FINANČNOU ANALÝZOU

Porovnanie zisku s hotovosťou bez zohľadnenia bežných príjmov a výdavkov.

7/10 DRŽTE SA OD RIADENIA RIZÍK

Vyhýbanie sa miernemu riziku pri obchodných rozhodnutiach.

8/10 IZOLÁCIA ZAMESTNANCOV

Nedostatočné zapojenie zamestnancov do tvorby podnikateľského plánu.

9/10 PROBLÉM SO ZMENOU V RIADENÍ

Obavy manažmentu z akýchkoľvek zmien, vonkajších aj vnútorných.

10/10 NEDOSTATOK MOTIVÁCIE ZAMESTNANCOV

Chýba systematická a logická koncepcia motivovania zamestnancov.

Vyššie uvedené chyby sa týkajú všeobecnej koncepcie tvorby podnikateľského plánu a prípravy naň. Dôležité je, že tieto chyby ovplyvňujú všetky nasledujúce fázy vytvárania dokumentu.

Časté chyby vo fáze zostavovania podnikateľského plánu

K chybám dochádza aj v samotnej fáze tvorby dokumentácie. Často sú výsledkom lenivosti, zbrklosti alebo ignorovania hrozieb. Čoho sa treba vyvarovať?

  • Povrchové analýzy trhového prostredia;
  • Prílišný zhon a získavanie útržkovitých informácií;
  • Príliš všeobecná definícia cieľov;
  • Nepriehľadný plán;
  • Málo podrobných marketingových aktivít;
  • Nesúlad medzi finančným plánom a materiálnym plánom;
  • Prílišný optimizmus.

Malo by sa pamätať na to, že malé chyby môžu byť opravené v neskorších fázach, ale to neznamená, že sa na ich mieste neobjavia nové. V každej fáze tvorby a realizácie podnikateľského plánu môžu nastať komplikácie, ktoré podkopú šance firmy na úspech.